Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng

www.giathanh.vn cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của khách hàng. Quý khách vui lòng đọc bản “Chính sách bảo mật” dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập:

1. Thu thập thông tin cá nhân:

2. Sử dụng thông tin cá nhân:

3. Chia sẻ thông tin cá nhân:

4. Truy xuất thông tin cá nhân: 

5. Bảo mật thông tin cá nhân:

6. Sử dụng “Cookie”

7. Quy định về “Spam”:

8. Thay đổi về chính sách:

9. Thông tin liên hệ:

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Gia Thành
Website: www.giathanh.vn